WOLAJ -DZWOŃ
PL 0048 781496494

SK 00421 904629894
SK 00421 944926351

EMAIL;FAKRIS@FAKRIS.PLWysylajac wiadomosc akceptujesz zgode na przetwarzanie powierzonych danych osobowych
--zgoda na kontakt telefoniczny w celu promowania uslug i produktow
-zgoda na kontakt emailowy w celu promowania uslug i produktow
---1 Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzaniedanych osobowych wyrazonej powyzej jest Krzysztof Szymusiak piekielnik 412a tel ;781496494  email fakris@fakris.pl
2 celem zbierania danych jest realizacja zmowienia badz oferty
3 przysluguje pani/panu prawo dostepu do tresci danych oraz ich sprostowania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania a takze prawo sprzeciwu zarzadzania zaprzestania przetwarzaniai przenoszenia danych jak prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
4 podanie danych jest dobrowolne lecz niezbedne do realizacji zamowienia
5 dane udostepnionenie beda podlegaly udaostepnianiu podmiotom trzecim odbiorcami danych beda tylko instytucje upowaznione z mocy prawa
6 dane beda podlegaly profilowaniu
7 dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji zamowienia lub przewidziany przepisami prawawnymi