BEZCENNE 
PODPIECIE RURY SPUSTOWEJ PRZEZ OKIENKO DO  KIBELKA  
FANTAZJA NIEZNA GRANIC 

USUWNIE I NAPRAWA BŁĘDÓW PO TANICH FACHOWCACH


Poziom usług dekarskich stale rośnie. Jednakże popełniane podstawowe błędy wskazują na to, że nadal poziom tych usług pozostawia wiele do życzenia.

Jednym z wielu błędów jest m.in. nieprawidłowe wykonanie koszy dachowych. Każdy dekarz wie, że jest to newralgiczne miejsce w dachu i że wymaga ono szczególnej staranności w wykonaniu. W przeciwnym wypadku dach będzie przeciekał. Dekarze nie wiedzieli, jak zamocować blachę kosza, więc ją po prostu przybili gwoździami. Jest to niedopuszczalne – nie wolno dziurawić blachy koszowej, ponieważ woda opadowa w bardzo łatwy sposób przedostanie się pod pokrycie dachowe. Na dachu panuje żelazna zasada – każdą obróbkę wykonuje się "z wodą", czyli zgodnie ze spadkiem.

Innym błędem popełnionym na większości obiektów jest brak wentylacji pokrycia dachowego, co prowadzi do kondensowania się pary wodnej w warstwie izolacyjnej i w konsekwencji do stopniowego zaniku funkcji ocieplających. W tym miejscu należy nadmienić, że prawidłowe wykonanie wentylacji podpołaciowej dachów stromych nie polega tylko na zamontowaniu kontrłat.


Aby w przestrzeni wentylacyjnej mogło poruszać się powietrze (od okapu w kierunku kalenicy) muszą być poprawnie wykonane dwa elementy: okap i kalenica. Kolejny błąd to jakość obróbek blacharskich. Przeważająca większość obróbek zamontowana na obiektach jest uszkodzona lub wadliwie założona. W dwóch bardzo ważnych dla każdego dachu miejscach tj. w obrębie kominów oraz na styku ścian bocznych z płaszczyzną dachu "blacharze" zignorowali problem poprawnego odprowadzenia wody z połaci dachowej. Braki i usterki obróbek blacharskich świadczą również o braku dozoru technicznego nad wykonywanymi inwestycjami.

Często nasi "fachowcy" o tym nie wiedzą.


Również prawidłowe zamocowanie gąsiorów przerasta często możliwości i wiedzę "dekarzy". Producenci pokryć dachowych prześcigają się w wymyślaniu coraz to nowych rozwiązań, które mają na celu usprawnić pracę dekarza oraz zapewnić prawidłowe wykonanie poszczególnych elementów dachu.
Jak widać, pomysłowość ludzka nie zna granic.

Jednakże czasami może być bardzo kosztowna. Radosna twórczość "dekarzy" kosztowała inwestora ponad 30 000 zł.
Odpowiedzmy sobie zatem na pytanie, czy każdego jest stać na taki, zupełnie nie potrzebny wydatek?
Wystarczyło zgłosić się do sprawdzonej firmy dekarskiej i tam zamówić wykonanie pokrycia dachowego. Wiemy, że często klient sugeruje się kosztorysem i czasami wydaje mu się, że tańsza oferta będzie korzystniejsza.
Jak widać nie jest to regułą.

Dobra robota musi kosztować.
Kosztują maszyny, narzędzia oraz cały sprzęt.
Bezcenna jest za to wiedza pracowników, którzy wykonują dach. To na ich barkach spoczywa cała odpowiedzialność.~


Galeria

        TEN SIE NIE  MYLI CO NIC NIE  ROBI